Emek_shel_Br...
Emek_shel_Br...
____3
בכל יום מימי הפסטיבל תוכלו ליהנות
ממגוון רחב של הזדמנויות היכרות:

פעילויות, טיפולים, אימונים, תזונה
ושירותים בתחומי בריאות הגוף והנפש.

 
איך משתתפים?
1. אתרו את הפעילות שלכם בכל אחד מימי הפסטיבל- בקישורים מטה
2. תאמו ישירות מול מציע השירות
3. שלבו עוד הרגל בריא בחייכם (:

_____16
____________...

Powered by ActiveTrail